>

2.2) Formålet med byggeprogrammet
Byggeprogrammet danner udgangspunkt for forslag og projekt, men kan også udgøre en væsentlig del af grundlaget for ansøgning om bevilling og for udbud af både rådgivning og udførelse. Byggeprogrammet om...

Hvis du har du materiale til katagorien "" så indsend det til os. Hovedkategori: