Z-værdi
Talværdi for et materiales eller en konstruktions modstandsevne mod gennemgang af vanddamp ved diffusion. Enheden Z er Gpa m2. s/kg. Tidligere blev diffuisonsmodstandes størrelse angivet i pam, hvor 1 Z = 2 pam....

Hvis du har du materiale til katagorien "Q-byggeordbog" så indsend det til os. Hovedkategori: Byggeordbog