1 - 10: Nyeste A-byggeordbog
 
Byggeordbog
 
APV
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


APV står for arbejdspladsvurdering. Der er en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladsen. Alle virksomheder har pligt til at udarbejde APV, som minimum hvert 3. år eller ved større forandringer....
Byggeordbog
 
Afleveringsforretning
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Ved et byggeris færdiggørelse gennemgås bygningen af bygherre og entreprenør og overdrages herefter til bygherre. En afleveringsforretning er en aflevering af det færdige byggeri til bygherren. Til afleveringsforret...
Byggeordbog
 
Afdækning
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


En afdækning er en beklædning, normalt plastik, træ eller pap, man giver bygningsdele for at beskytte mod slidtage og vejr....
Byggeordbog
 
Aggregat
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Maskine, der er sammensat af forskellige komponenter. Betegnelsen bruges mest i forbindelse med ventilation, hvor man kalder den dels som sørger for at blæse ventilationsluften i og ud for et ventilationsaggregat....
Byggeordbog
 
Afbinding
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Hærdningsproces for mørtel og beton....
Byggeordbog
 
Afbindingsnummer
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Et afbindingsnummer er et tal, som påføres bygningsdele som f.eks. døre og tømmer, at kunne fastslå deres placering. ...
Byggeordbog
 
ABT 93
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Betingelser udarbejdet af Boligministeriet den 22. december 1993....
Byggeordbog
 
Affaldscontainer
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


En affaldscontainer er en metalkasse, hvori man kan lægge byggeaffald. Når affaldscontaineren er fuld løftes den op på en lastbilen og køres væk....
Byggeordbog
 
Afbryder
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Tænd- og slukke mekanismen på en elektrisk installation....
Byggeordbog
 
Albuekølle
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Type af greb på vandhane, som gør det nemmere at betjene hanen uden at røre ved grebene. Vigtigt steder hvor renhe er vigtigt f.eks. i renrum....

Gulv
Et gulv er den del af en bygning/bolig, som man går på. Et gulv kan fx være lavet af beton, træ eller terrazzo Konstruktionen af et gulv er forskelligt alt efter, om der er kælder eller ej, eller om der er tale om et g...

Hvis du har du materiale til katagorien "A-byggeordbog" så indsend det til os. Hovedkategori: Byggeordbog