Random artikel
 
Byggeordbog
 
Sternbræt
(Byggeordbog > S-byggeordbog)


Et Sternbræt er en del af tagkonstruktionen på et hus. Et sternbræt påsømmes enderne af tagspærene for at dække og beskytte disse eller for at lukke mellem en skrå eller vandret udhængsbeklæ...

 
 
Top (Rating) 21 - 30
 
Byggeordbog
 
APV
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


APV står for arbejdspladsvurdering. Der er en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladsen. Alle virksomheder har pligt til at udarbejde APV, som minimum hvert 3. år eller ved større forandringer....
Byggeordbog
 
Afleveringsforretning
(Byggeordbog > A-byggeordbog)


Ved et byggeris færdiggørelse gennemgås bygningen af bygherre og entreprenør og overdrages herefter til bygherre. En afleveringsforretning er en aflevering af det færdige byggeri til bygherren. Til afleveringsforret...
Viden om byggeri
 
7) Aflevering og drift
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Når byggearbejdet er færdigt, sker der en afleveringsforretning. Her bliver fejl og mangler noteret, og man aftaler, hvordan og hvornår de skal udbedres. På samme måde bliver der foretaget en 1 års- og en 5 &arin...
Viden om byggeri
 
6) Udførelsen
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


I denne fase bliver byggeopgaven til virkelighed. Når byggeriet går i gang, skal bygherren ved større byggerier have koordineret sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Ved ombygninger, hvor virksomheden skal fungere, mens ...
Viden om byggeri
 
5) Udbud og kontrakt
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Når udbudsmaterialet er færdigt, så kan byggeopgaven sendes i udbud. De tilbud, der kommer tilbage, bliver vurderet og sammenlignet ud fra deres indhold og pris. Bygherren vælger derefter, hvilke entreprenører og l...
Viden om byggeri
 
4) Projekteringen
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Når bygherren har valgt et af forslagene, går de projekterende, typisk et arkitekt- og ingeniørfirma, i gang. De laver tegninger, beregninger og tekniske beskrivelser af bygningen. Bygningens overordnede funktioner er allerede lagt...
Viden om byggeri
 
3) Projektforslag
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Når byggeprogrammet og projektets økonomi er på plads, udarbejdes der et eller flere projektforslag, som bygherren skal godkende. Projektforslagene skal opfylde kravene i byggeprogrammet. Forslaget indeholder beskrivelse af proj...
Viden om byggeri
 
1) Programoplæg
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Når det er besluttet at foretage ny- eller ombygningen, så går planlægningen i gang. Her skal bygherren tage stilling til alle overordnede spørgsmål. Involvere bliver indkaldt. Program oplæg skal fø...
Viden om byggeri
 
2.3) Byggeprogrammets indhold
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Inden projekteringen igangsættes, så skal bygherren godkende byggeprogrammet, der typisk omfatter: * Byggesagens organisation * Forudsætninger for byggeriet * Krav og ønsker til funktion og arkitektur, drift og vedligeho...
Viden om byggeri
 
2.2) Formålet med byggeprogrammet
(Viden om byggeri > Byggevejledning)


Byggeprogrammet danner udgangspunkt for forslag og projekt, men kan også udgøre en væsentlig del af grundlaget for ansøgning om bevilling og for udbud af både rådgivning og udførelse. Byggeprogrammet om...

3

 
 

Byggeri guide Byg guiden

Valg af brusekabine
Brusekabiner kan fås i mange størrelser og udformninger. Nogle modeller er udformet, så de passer ind i et hjørne, nogle er åbne i toppen, mens andre har loft. De fleste har en dør, som kan lukkes, så der ...


Søgninger lige nu: