Random artikel
 
Viden om byggeri
 
Fordele og ulemper ved træhuse
(Viden om byggeri > Træbyggeri)


Der er mange ting man skal overveje får man vælge at bygge et træhus. Her er en række fordele og ulemper ved træhuse. Fordele ved et træhus: Et træhus giver et godt indeklima, fordi der ånd...

 
 
Top (Rating) 11 - 20
 
Viden om byggeri
 
Gode råd når du skal have nyt tag
(Viden om byggeri > Tag)


Her er en række gode råd når du skal til at have nyt tag Træk på erfaringer Man kan lære meget af at høre, hvorfor for eksempel naboer og kolleger valgte deres nye tag. Deres erfaringer - og vigtigs...
Viden om byggeri
 
Fordele og ulemper ved træhuse
(Viden om byggeri > Træbyggeri)


Der er mange ting man skal overveje får man vælge at bygge et træhus. Her er en række fordele og ulemper ved træhuse. Fordele ved et træhus: Et træhus giver et godt indeklima, fordi der ånd...
Viden om byggeri
 
Byg dit eget træhus
(Viden om byggeri > Træbyggeri)


Flere og flere vil gerne bygge et træhus. Det kan skyldes bla. at vi gerne vil back to nature, smat en øget interesse for økologisk livsførelse. Vi vil gerne tilbage til det mere simple liv. Desuden er der også en st&...
Viden om byggeri
 
Problem med revne i væg
(Viden om byggeri > Vægge)


Hvis du f.eks. har prøvet at blændet en dør, så vil du vide at der er risiko for at der kommer revner der hvor du har spartlet. Det er fordi spartlen sættersig efterhånden som de tørre. Det er muligt at un...
Viden om byggeri
 
Hvad indebærer snerydningspligten?
(Viden om byggeri > Gode råd)


Du har pligt til at fortovene skal ryddes snarest muligt efter snefald. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt så firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan for...
Viden om byggeri
 
Gode råd om snerydning
(Viden om byggeri > Gode råd)


Følg med i vejrudsigten. Sørg for at have en god sneskovl og kost parat. Tjek at du har grus, salt, sneskovl og kost parat og ved hånden. Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller islag. Hvis du bruger s...
Viden om byggeri
 
Lovkrav til ventilationsanlæg
(Viden om byggeri > Ventilation)


Et ventilationsanlæg der ikke er lavet ordentligt, bruger meget mere energi til driften, end der er nødvendigt. Derfor har man lavet nogle lovkrav, der tvinger de projekterende til at være opmærksomme på energimæs...
Viden om byggeri
 
Krav til ventilation ifølge bygningsreglement BR98
(Viden om byggeri > Ventilation)


...
Byggeordbog
 
Ekstern rådgiver
(Byggeordbog > E-byggeordbog)


En ekstren rådgiver i forbindelse med et byggeri er typisk et arkitektfirma eller/og et ingeniørfirma som står for projekteringen af byggeriet....
Byggeordbog
 
Byggeprogram
(Byggeordbog > B-byggeordbog)


De nedskrevne ønsker/krav, som en bygherre har til et byggeri. Indeholder de opstillede krav til det kommende byggeri....

2

 
 

Byggeri Byg guiden guide

Affaldscontainer
En affaldscontainer er en metalkasse, hvori man kan lægge byggeaffald. Når affaldscontaineren er fuld løftes den op på en lastbilen og køres væk....


Søgninger lige nu: