Træbjælke

 
02-05-2010
T-byggeordbog

Indenfor tømrerfaget kan bjælker have mange navne alt efter hvor i huset eller på skibet de benyttes, selvom formen oftest er den samme. Eksempelvis bruges ordet bjælke oftest kun om de tværliggende enheder, der ligger fra den ene bærende mur til den anden, mens de bjælker der ligger oven på ydermuren kaldes remmen. Dennes funktion er at holde tværbjælkerne på rette position og at fastholde tagspærene, der er de skråtstillede bjælker der holder tagkonstruktionen. Ofte anvendes der et passende stykke under tagspidsen en vadret liggende (eventuelt tyndere) bjælke til at støtte modstående spær. Denne bjælke kaldes et hanebånd. Bjælker der lægges under gulvet til at fastgøre gulvbrædder på kaldes strøer.

 
 
Find information om: guide guiden Byg Byggeri
(Hovedkategori: Byggeordbog)