Solceller

 
17-01-2011
Energi

Solceller producerer elektricitet via solens lys. Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor solvarmeanlæg producerer varmt vand, producerer solceller elektricitet.

Solceller er typisk monteret i moduler. Solcellemoduler findes i et stort udvalg af størrelser, udseender og kvaliteter. Solcellemodulet kan bruges som byggeelement på tag eller facade eller som solafskærmning. Solceller kan f.eks. være bygget ind i glas eller ruder for at skærme mod solindfaldet. De kan også være semitransparente og lamineret imellem to lag glas. Det vil sige, at de både producerer el og skærmer mod solen.

På vores breddegrader er den optimale placering mod syd med en hældning på 30-45 grader.

Solceller er stadig en relativ dyr energiteknologi, men prisen falder hele tiden.

Fordele ved solceller

* Solceller er støjfri.

* De forurener ikke

* De har ingen bevægelige dele, og er derfor stor set vedligeholdelsesfri.

* Solceller producerer strøm i dagtimerne, hvor behovet er størst.

* Solceller har en lang levetid.

* Solceller kan integreres i bygningens arkitektur - enten som bygningselement i tag og facader, sat i vinduer eller som solafskærmning.

* Solceller kan erstatte en del af facade- eller tagbelægningen og dermed spare udgifter til disse bygningsdele.

Ulemper ved solceller

* Solceller er følsomme over for skygger, da ydelsen nedsættes væsentligt. Derfor er det vigtigt, at der ikke er træer eller andet der skygger der hvor solcellerne opsættes.

* Anskaffelsesprisen for solceller er forholdsvis høj, men er dog relativt hurtigt tjent ind, hvis der opsættes rigtigt.

 
 
Find information om: Byg guiden Byggeri guide
(Hovedkategori: Viden om byggeri)