Sådan spare du på varmeregnigen

 
16-11-2010
Varme

Der er mange måde at spare på varmeregningen, og der fleste kan årligt spare rigtig mange penge.

Efterisolér husets ydervægge
Mange huse har hulmur. Det vil sige, at ydervæggen består af en formur og en bagmur med et hulrum imellem. Det er relativt let og billigt at hulmursisolere. Man skal blot have et isoleringsfirma til at tage nogle mursten ud af facaden og blæse et løst isoleringsgranulat ind i hulrummet mellem murene.

Isoleringsgranulat en lidt ringere isoleringsevne end mineraluld, men der er stadig meget at spare.

Det anbefales normalt at isolere tunge ydervægge af mursten og beton med et isoleringslag på 190 mm. Bygningsreglementet anbefaler denne tykkelse til nye tilbygninger med tunge ydervægge. En let ydervæg kræver endnu mere isolering, nemlig en minimumstykkelse på 210 mm.

Ydervæggene kan evt. isoleres yderligere med indvendig eller udvendig efterisolering.

Man laver udvendig isolering ved at montere isoleringsmåtter uden på ydervæggen og derefter give huset en ny facade. Hvis man skal lave udvendig isolering, så er det vigtigt at husets tag har lidt udhæng, så du ikke skal til at forlænge spær og tag. Hvis man er nød til det, så er det en dyr og besværlig løsning.

En udvendig isolering er væsentligt bedre end en indvendig isolering. Det skyldes, at opsætningen af den udvendige isolering formindsker kuldebroer, der leder varme ud.

Ydervæggen kan også isoleres indefra. Det er vigtigt, at den indvendige efterisolering bliver udført meget omhyggeligt, da der ellers kan opstå problemer med fugt og skimmelsvamp inde i væggen. Søg hjælp hvis du er i tvivl.

Efterisolér på loftet
Der forsvinder meget varme ud gennem taget. Det er nok den nemmeste og billigste metode til at spare på varmeregingene, hvis huset har et uudnyttet loft, hvor man kan lægge isoleringsmaterialet direkte på gulvet.

På mange de fleste lofter er der i forvejen isoleringsmåtter el.lign., men det kan som regel godt betale sig at gøre isoleringslaget tykkere. Det anbefales, at man lægger ialt minimum 300 mm isolering på loftet. Det svarer til minimumskravet i bygningsreglementet.

Der er også mulighed for at ekstra isolere loftet selv om du ikke har uudnyttet loft, men det er langt mere besvæligt.

Hvis der er tilstrækkelig højde i rummet under loftet, kan løsningen være at sætte et lag isolering op under loftet.

En anden mulighed er at hæve taget, så der bliver plads til ekstra isolering under taget.

Efterisolér husets gulve
Også for gulvet er der mange penge at spare. Det er lettest at efterisoleret gulvet, hvis huset har kælder.

Hvis huset har kælder, kan man efterisolere gulvet i stueetagen nede fra kælderen, ved at montere isoleringsmaterialet på undersiden (kælderens loft).

Vær opmærksom på, at der skal være en dampspærre lige under gulvet i stueetagen mellem gulv og isolering. Dampspærren forhindrer varm, fugtig luft i at trænge fra stuetagen ned i kælderen.

Det kan være vanskeligt at efterisolere gulvet i huse uden kælder eller krybekælder. I disse huse består gulvet i stueetagen normalt af et betongulv, der er støbt oven på jorden. Hvis man skal isolere under sådan et gulv, vil det kræve, at betonen bankes op.

Oven på betondækket ligger gulvbelægningen, typisk klinker eller trægulv. Hvis huset har trægulv, vil det ofte ligge hævet et stykke over betondækket på lægter. I så fald er det muligt at isolere i mellemrummet mellem trægulvet og betondækket.

En metode, der altid kan bruges, er at isolere fundamentet på ydersiden af huset. Det gør man ved at montere isolering på ydersiden af den del af fundamentet, der ligger nede i jorden. Dermed forhindrer man kulden i at trænge ind under huset via betonlaget.

Hvis du skal igang med en af de 2 sidste løsninger, så anbefales det er du søger hjælp, og får noget god rådgivning.

Nye vinduer/ruder
Vinduer med kun et lag glas isolerer meget dårligt, men heller ikke almindelige termoruder er lige så gode til at holde på varmen, som moderne energiruder. Så hvis din bolig har ruder, der er mere end 10 år, så er det ret sikkert ikke de bedste der sidder i. Der kan derfor være mange penge at spare ved at udskifte ruderne. Sandsynligvis vil de have betalt sig selv i løbet af få år.

Varmetabet gennem vinduet angives som en U-værdi. Nye energiruder kan fås med en samlet U-værdi på omkring 1 og derunder, mens traditionelle termoruder har en U-værdi på omkring 3. Du kan altså nedsætte varmetabet gennem ruden med to tredjedele ved at skifte fra termoruder til vinduer med energiruder.

Det kan også være at det kan betale sig at udskifte hele vinduet. Det kommer an på hvor hvor isolerende karmene er.

Isolér varmerørene
Hvis dit hus har kælder, så løber der tit en del synlige vandrør der, som føre vand frem til boligens radiatorer og vandhaner.

Det er både nemt og hurtigt at isolere rørene. Det samme gælder synlige rør omkring fyr og varmtvandsbeholder.

Sænk temperaturen
Man kan spare en del penge ved at sænke temperaturen. Det betyder nemlig ikke kun at varmeanlægget skal arbejde mindre for at nå det indstillede temperatur, men varmetabet fra boligen bliver også mindre. Overvej derfor og du kan sænke indetemperaturen.

 
 
Find information om: Byg guiden guide Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)