Sådan laver du en byggeansøgning

 
31-01-2011
Byggeansøgning

De fleste ombygninger og tilbygninger kræver, at du sender byggeansøgning inden
du går i gang med byggearbejdet. Hvis du er i tvivl om du skal ansøge, så spørg teknik forvaltning i din kommune. Det kan koste mange penge hvis du laver bygger nyt, og det viser sig at det ikke er lovligt. Dels kan du risikere at du skal rive det hele ned igen, og dels vil forsikring ikke dække ulovligt udført arbejde.

Her er en vejledning hvis du skal ansøge om ombygninger og tilbygninger i København Kommune.

Din ansøgning/anmeldelse skal indeholde:
- Ansøgningsskema
- Fuldmagt
- Tegninger
i 3 eksemplarer.

Send det hele til:
Center for Byggeri
Postboks 432
Ottiliavej 1
2500 Valby

Husk især:
- Underskrifter på fuldmagter
- Underskrift på ansøgningsskema
- Plantegning: før og efter
- At sætte mål på tegninger eller
indsende målfaste tegninger.

Din ansøgning eller anmeldelse skal indeholde
en beskrivelse af det arbejde, du skal have udført.

FULDMAGT
En fuldmagt er en tilladelse fra den eller dem, der
ejer/administrerer din bolig og de fælles arealer,
der omgiver den.

Hvis du bor i andelsbolig, så er det bestyrelsen i din andelsboligforening, der
skal skrive fuldmagten under.

Hvis du bor til leje, så er det din udlejer (ejendommens ejer/administrator),
der skal skrive fuldmagten under.

Hvis du bor i ejerlejlighed, så skal du have en fuldmagt fra ejerforeningen, hvis dit byggearbejde berører fællesejendom - fx ventilationskanal,
faldstamme, facade eller bærende vægge.

PLANTEGNING
En plantegning er en skitse, der viser fordelingen
af rum i en bolig. Du skal sende en tegning, der viser den nuværende og en, der viser den nye fordeling af rummene. Marker ændringerne tydeligt - gerne med rødt, evt. i en sky.

Tegningen skal være i målestok 1:100.

Skriv på tegningen, hvilke rum der er tale om:
køkken, bad/wc og værelse.

FACADETEGNING
En facadetegning viser den eller de facade(r), du vil ændre på. Facadetegningen skal give os indtryk af, hvordan det, du bygger, hænger sammen med resten af bygningen.

Du skal sætte mål på tegningen eller gøre den målfast. Marker ændringerne tydeligt - gerne med rødt.

SNITTEGNING
En snittegning viser et tværsnit af hele bygningen - både over og under jorden. Tegningen skal vise, hvordan det, du bygger, belaster eller ændrer
de bærende dele af bygningen.

Du skal sætte mål på tegningen eller gøre den målfast. Marker

SITUATIONSPLAN
En situationsplan er en slags tegnet ’luftfoto’ af hele grunden. Den viser, hvordan samtlige bygninger (inkl. skure og carporte) er placeret
på grunden.

Du skal sætte mål på tegningen eller gøre den målfast. Marker ændringerne tydeligt - gerne med rødt.

 
 
Find information om: Byggeri guide guiden Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)