Luftkonditionering

 
24-01-2011
L-byggeordbog

Luftkonditionering, klimakontrol, klimastyring og det engelske air conditioning henfører til det at køle og affugte indendørs luft med henblik på termisk komfort. I bredere forstand refererer termen til enhver køling, opvarmning, ventilation, luftfiltrering eller disinfektion, som modficerer luftens tilstand.

Luftkonditioneringskonceptet vides at have været anvendt i det gamle Rom, hvor akvædukters vand anvendtes til at cirkulere gennem murene i visse huse med formålet at køle dem. Lignende teknikker blev anvendt i middelalderens Persien, hvilket omfattede cisterner og vindmøller til at køle husene i varmesæsonen.

I de fleste tilfælde anvendes luftkonditionering primært til gavn for mennesker og dyr, men kan også anvendes af hensyn til inventar, malerier, cigarer og andet som bedst holder sig ved en bestemt temperatur.

 
 
Find information om: Byg guiden Byggeri guide
(Hovedkategori: Byggeordbog)