Lovkrav til ventilationsanlæg

 
Indrykket: 15-03-2011
Ventilation

Et ventilationsanlæg der ikke er lavet ordentligt, bruger meget mere energi til driften, end der er nødvendigt. Derfor har man lavet nogle lovkrav, der tvinger de projekterende til at være opmærksomme på energimæssige tiltag.

Fra 2008 er der indført et lovpligtigt ventilationseftersyn af alle større klima- og ventilationsanlæg. Eftersynet skal gennemføres mindst hvert 5. år.

Bygningsreglementet (BR08) foreskriver, at ventilationsanlæg skal installeres, så I undgår unødvendigt energiforbrug.

Følgende krav skal overholdes:

Eleffekten til ventilationen må ikke overstige følgende værdier for SEL-faktoren (Specifikt Elforbrug til Lufttransport):

Anlæg med konstante luftmængder (CAV): 2.100 W/m3/s (watt pr. m3 luft pr. sekund). Anlæg med variable luftmængder (VAV): 2.500 W/m3/s ved maksimal luftmængde.

Luftmængden skal tilpasses behovet for bygningen med hensyn til driftstid og belastning.

Der skal være måleinstrumenter eller måleudtag, så kontrol af drift og energiforbrug er mulig.

Der skal være effektiv genvinding af varmen i den udsugede luft.

Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad skal være mindst 65 %.

 

Find information om: Byggemarked Ombygning Tilbygning Gor det selv Bygge Bolig Hus Byg Nybyggeri Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)


 
Du er her: Lovkrav til ventilationsanlæg - (Hovedkategori: Viden om byggeri)
Online guide om byggeri - Ventilation - - info om Lovkrav til ventilationsanlæg -
 


Oplysninger på denne side må ikke erstatte professionel rådgivning.
Handlinger der foretages udelukkende udfra oplysninger på denne side er på eget ansvar.