Lovgivning om badeværelser

 
18-11-2010
Badeværelset

Badeværelset er et at de rum i boligen som kan give anledning til omfattende skader, som kan være kostbare at udbedre. Rummet er dagligt påvirket af vand og fugt, hvilket stiller store krav til materialer og udførelse. Blot den mindste utæthed i vægge og især gulve gør det muligt for vandet at trænge ud i de omgivende konstruktioner, og anrette stor skade.

Byggereglementet stiller en række krav i rummet som man skal overholde.

Indretning af badeværelset
Ud for installationer som håndvask og wc skal der være en fri afstand på 110 cm. Dette er af hensyn til almindelig tilgængelighed og ikke mindst. Ved ombygning kan afstanden godt være mindre.

Krav til materialer og konstruktioner i vådrum
Der stilles krav om, at gulve og vægge skal udføres, så de kan tåle fugtpåvirkning og den almindelige fysiske påvirkning ved brug. Desuden skal de kunne tåle kemisk påvirkning fra rengøringsmidler og andre stoffer, som vil forekomme ved normal brug af et badeværelse eller vådrum. Vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og andet, som er påvirket af vand, skalvære vandtætte.

Et vådrum kan ifølge bestemmelserne deles op i to zoner: en våd og en fugtig.
Vådzonen omfatter den del af rummet, der jævnligt udsættes for direkte vandpåvirkning, altså selve badezonen. Her stilles der de strengeste krav til konstruktioner ogmaterialer. Vådzonen omfatter altid hele gulvet, de nederste 10 cm af alle vægge, vægge omkring badekar og håndvask med brusearmatur samt vægge i og omkring bruseniche. I små vådrum med et gulvareal på mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på mindre end 1,3 m er alle vægge omfattet af vådzonen, da det i så lille et badeværelse er svært at undgå at sprøjte vand på væggene.
Den fugtige zone omfatter alle vægområder uden for vådzonen. Her er kravene til materialer og overflader knap så strenge som i vådzonen, men dog noget skrappere end i boligens andre rum, da der stadig vil være tale om en stor påvirkning af vand og fugt.

Krav til ventilation og indeklima
Dereri bygningsreglementet krav om, at der i badeværelset skal være en særskilt udsugning, enten mekanisk eller via naturligt aftræk, hvor aftrækskanalen skal have en åbning på mindst 200 cm2.

Det er ikke nok at trække den brugte og fugtige luft ud af badeværelset, der skal også kunne trækkes frisk luft ind, så der kan ske en udskiftning af luften. Derfor skal der være en ventilationsåbning på mindst 100 cm2 eller en spalte under døren, en rist i selve døren eller væggen ud mod det rum, hvorfra du går ind i badeværelset. Hvis badeværelset ligger ud til husets facade, skal der desuden være et oplukkeligt vindue, en lem, yderdør eller udeluftventil med en åbning på mindst 30 cm2.

Skal du have byggetilladelse?
Det kommer lidt an på om du bor i lejlighed eller hus.

Bor du i lejlighed, så skal du i de fleste tilfælde indsende en anmeldelse ved større arbejder i forbindelse med badeværelset. Medfører ombygningen større ændringer i afløbsinstallationerne, skal du anmelde byggeriet. Flytning af håndvask og udskiftning af beklædning på væggene og lignende mindre ændringer kan du foretage uden anmeldelse. Få en snak med en bygningsinspektør fra kommunens tekniske forvaltning om de ændringer, du har tænkt dig at lave, inden du går i gang, for at være på den sikre side.

Bor du i hus, skal du ikke have byggetilladelse til at renovere eller bygge nyt badeværelse, medmindre det omfatter en udvidelse af det beboede areal, eller du flytter badeværelset til et andet rum.
Det er dog lovpligtigt, at du opfylder alle kravene i bygningsreglementet.Hvis du er i tvivl, så spørg hellere en gang for meget, end en for lidt.

Hvad må du selv udføre på badeværelset?
Der er visse ting du ikke selv må udføre.
De faste dele af el- og vvs-installationer skal autoriserede håndværkere som hovedregel tage sig af.
Næsten alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Hvis du selv laver andre ting, så skal du sikre dig at du har helt styr på lovgivningen.

Oplysninger til BBR-registret
Du skal melde alle ændringer i din bolig til BBR-myndigheden i kommunen, også selvom byggearbejdet kan opføres uden tilladelse og uden anmeldelse.

 
 
Find information om: Byggeri guiden guide Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)