Jordvarme

 
17-01-2011
Energi

Jordvarme er en opvarmningsform, hvor den varme der via solen er oplagret i jorden udnyttes.

Et jordvarmeanlæg består af en slange med væske og en varmepumpe. Slangen graves ned i jorden, så den har kontakt med jorden, hvorved varmen fra jorden kan overføres til væsken i slangen. Jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Anlæggets varmepumpe står i huset og omdanner jordvarmen, så den kan bruges til opvarmning af både rum og vand.

Jordvarme er en miljørigtig energi, som selvom der bruges strøm til at drive jordvarmeanlægget, giver et stort overskud af gratis energi. For hver 1 kilowatt elektricitet, du bruger i strøm, får du ca. 3 kilowatt varme igen.

Slangen graves ned i en dybde på ca. 1 m., så det er en overkommelig opgave.

Sådan fungere et jordvarmeanlæg

Væsken i slagen opvarmes af jorden, indtil den når den omkringliggende jords temperatur på knap 4 grader. Herefter løber væsken ind i huset, hvor den passerer varmepumpen.

I varmepumpen opsamles den lille overtemperatur der har opsamlet sig i væsken, og den energi bliver afleveret til centralvarmeanlægget.

Når har afgivet sin varme til systemet, har den en temperatur på minus et par grader og løber tilbage til slangen ude i jorden, og kan optage varme igen.

Fordele ved jordvarme

* Det er billig energi, der kan betyde cirka en halvering af energiregningen. Jo dyrere energipriser, jo bedre forretning er det. Med de nuværende energipriser skal man regner med en tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

* Forsyningssikkerhed. Du er ikke på samme måder afhængig af andre. Du har dit eget anlæg, som producere din varme.

* Der er ingen vedligeholdelse. Et jordvarmeanlæg er et lukket system, så der skal ikke fyldes noget på anlægget. Anlægget passer stort set sig selv, bortset fra et filter i pumpen, der skal rengøres en gang årligt. Varmepumpen kan selvfølgelig også gå i stykker, men til det bliver lavet, så kan du bare trække på dit almindelige varmesystem.

* Anlægget er nemt at grave ned i forbindelse med nybyggeri.

Ulemper ved jordvarme

* Det koster ca. 100.000 kr. at installere et jordvarmeanlæg.

* Nedgravningen af slanger er pladskrævende. Det kræver at du har en rimmelig stor grund.

 
 
Find information om: Byg Byggeri guide guiden
(Hovedkategori: Viden om byggeri)