Hvornår skal der søges om byggetilladelse?

 
31-01-2011
Byggeansøgning

Mange er i tvivl om hvornår man skal søge om byggetilladelse, så her er en lille vejledning.

Alt nybyggeri til eksisterende byggeri kræver byggetilladelse, det være sig , tilbygning eller udestue. Det samme gælder, hvis du ønsker ændringer i en bygnings anvendelse, f.eks. indrette beboelse i en eks. garage, forretning, stald osv. Eller hvis du river en eksisterende væg ned, som er bærende.

Der skal undersøges om der er en lokalplan, eller en tinglyst deklaration, som regulerer området, hvor du ønsker at bygge.

Byggeriet skal desuden udføres efter forskrifterne i Bygningsreglementet.

Ligger ejendommen i landzone, forudsætter byggeriet måske også landzonetilladelse, eller ejendommen kan være indenfor naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinier.

Det er dit ansvar at oplyse, om det indsendte byggeprojekt kræver dispensation fra ovenstående bestemmelser. Du skal begrunde i ansøgningen, hvorfor de gældende bestemmelser ikke kan overholdes.

Indvendige ombygninger i eksisterende bolig som f.eks. renovering af badeværelse, køkken eller udskiftning af vinduer, kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse.

Inddragelse af hidtil uudnyttede arealer til beboelse eller væsentlig anvendelsesændring, skal der dog ansøges om.

Arbejder som ikke kræver byggetilladelse eller anmeldelse, skal dog overholde de relevante krav i bygningsreglementet.

Opførelse af garager, carporte, udhuse eller overdækkede terrasser, skal anmeldes, og der skal foreligge en tilladelse, forinden byggearbejdet påbegyndes.

Nedrivning af bygninger skal anmeldes og der skal foreligge en tilladelse forinden nedrivningen kan påbegyndes. Bygge- og anlægsaffald skal håndteres iht. kommunens regulativ.

Både ved ansøgning og anmeldelse af et byggeri, skal der indsendes tegningsmateriale og skriftlig ansøgning eller anmeldelse, og der skal oplyses hvad der skal bygges samt ejendommens adresse.

Inden byggeriet påbegyndes, skal du indsende blanketten med oplysninger om påbegyndelsesdatoen.

Når byggeriet er færdigt, skal du indsende færdigmeldingsblanketten, således vi kan afslutte sagen.

En byggetilladelse gælder i 1 år, og bortfalder såfremt byggeriet ikke er påbegyndt senest 1 år efter udstedelsesdatoen.

Der kan være små forskelle fra kommune til kommune, så sørg for at du har fået tilladelse før du går i gang. Det kan være meget dyrt hvis du får gjort noget forkert. Tilladelsen vil samtidig være en hjælp til dig, fordi der står hvilke krav du skal overholde.

 
 
Find information om: guide Byg guiden Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)