Hvorfor byggeledelse?

 
17-01-2011
Byggeledelse

Det er utroligt vigtigt med byggeledelse i et byggeprojekt. En byggeleders vigtigste opgave er at sørge for at alt kommer til at flyde effektivt, samtidig med at lovgivning bliver overholdt.

Ved byggeledelse føres der løbende byggetilsyn samt afholdes byggemøder, hvor alle parter gennemgår byggeriets stadie, kvalitet, eventuelle ændringer, eventuelle tvister og økonomistatus. Der afsluttes med aflevering hvor byggeledelsen gennemgår byggeriet for fejl og mangler og sørger for:

Frist for udbedring
Slutkontrol
Frigivelse af tilbageholdte beløb
1-års gennemgang
Frigivelse af garantier
Endeligt byggeregnskab
Indhentning af kvalitetssikringsdokumenter
Indhentning af drift- og vedligeholdelses-dokumenter
5-års gennemgang

Hvis ikke man sørger for byggeledelse kan det føre til at projektet kommer til at trække ud og at projektet bliver dyrere.


Problemer med manglende byggeledelse

Manglende materialer, der betyder at håndværkere ikke kan komme videre.

Håndværkere kan ikke komme til for hinanden.

Lovgivning bliver ikke overholdt.

Tidsfrister bliver ikke overholdt af håndværkere.

Mangler bliver i udbedret.

 
 
Find information om: guide Byggeri guiden Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)