Hvad indebærer snerydningspligten?

 
16-03-2011
Gode råd

Du har pligt til at fortovene skal ryddes snarest muligt efter snefald. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt så firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse.

Sædvanligvis vil tidsrammen være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften, men forskellige forhold kan dog ændre denne tidsramme.

Det gælder for områder, hvor der færdes mange mennesker efter kl. 22.00, som f.eks. ved biografer og restauranter. Her skal der også være ryddet og gruset/saltet efter kl. 22.00, ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7.00, også skal være foretaget glatførebekæmpelse.

Hvis du vil være sikker, så skal du sørge for at der er ryddet hele tiden.

Det er vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres rydningspligt.

Hvis man som virksomhed eller privatperson forsømmer at foretage glatførebekæmpelse, vil man kunne blive straffet med bøde.

Vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen kan også lade glatførebekæmpelse udføre for din eller virksomhedens regning, hvis der ikke bliver ryddet sne eller glatførebekæmpet.

 
 
Find information om: guide Byggeri guiden Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)