Huskeliste ved ombygning og nybygning

 
02-05-2010
Bygge hus

Bygningsreglementet
Bygningsreglementet gælder ikke kun, når du får bygget nyt hus, men også når der bygges til, bygges om eller en eksisterende bebyggelse forandres. Hvis
du f.eks. får lagt nyt tag på dit hus, skal du samtidig sikre dig, at der om nødvendigt bliver efterisoleret, så bygningsreglementets krav efterleves.

Nye energikrav
Et af de nye energikrav er, at alle bygninger skal energimærkes. Det gælder både nybyggeri og bygninger, der sælges eller udlejes. Energimærket hjælper dig, når du skal købe og sælge hus, med præcise informationer om bygningens energimæssige ydeevne og muligheder for energimæssige forbedringer.

Byggetilladelse
I nogle situationer skal du søge byggetilladelse også ved renoveringsarbejder. Hvis du f.eks. inddrager et uudnyttet tagrum til beboelse eller på anden vis udvider boligarealet eller bygger til, så skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Lokalplaner
Vær opmærksom på, om der er bestemmelser, som har indflydelse på dit byggeprojekt. Alt byggeri er underlagt bestemmelserne i lokalplaner og kommuneplanen. Du kan få mere information hos kommunens
tekniske forvaltning.

Byggeservitutter
I visse tilfælde kan der være knyttet en servitut til din grund eller din ejendom. En servitut kan f.eks. dreje sig om bygningens højde eller afstanden til vejen eller strand. Du kan få svar på, om der er servitutter på
din ejendom, på tinglysningskontoret.

Forsikringer
Når du bygger om eller til, bør du kontakte dit forsikringsselskab for at tjekke, om dine eksisterende forsikringer dækker arbejdet, eller om der er behov
for yderligere forsikring.

Autoriseret arbejde
Af hensyn til din egen og dine omgivelsers sikkerhed skal det meste af el-, vvs- og kloakarbejder udføres af en autoriseret håndværker.

 
 
Find information om: Byggeri guiden Byg guide
(Hovedkategori: Viden om byggeri)