Fjernvarme

 
24-01-2011
F-byggeordbog

Fjernvarme er et system til distribution af varme over afstand til centralvarmeanlæg. Langt det meste fjernvarme er baseret på distribution af opvarmet vand, men distribution af damp forekommer også. Damp er dog ved stille og roligt at udgå, primært fordi der er forbundet med en vis sikkerhedsrisiko at håndtere damp.

Distributionen sker i isolerede rør af alle dimensioner. Tættest ved varmeforbrugeren er rørdiameteren lille, måske 12 mm, tæt på det varmeproducerende anlæg kan diameteren på røret være over 1 meter.

Typisk kommer varmen fra anlæg til produktion af både elektricitet og varme (kraftvarme) eller kedelanlæg, der anvender brændsler som affald, biomasse (træ, halm e.lign), naturgas, olie og kul, men også fissionsbaserede atomkraftværker forekommer.

Spildvarme fra industri, raffinaderier o.lign og geotermi anvendes også som energikilde til fjernvarme.

62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Det svarer til ca. 1,6 millioner husstande. Der er i alt mere end 60.000 kilometer fjernvarmenet.

 
 
Find information om: guiden guide Byggeri Byg
(Hovedkategori: Byggeordbog)