Fagtilsyn

 
17-01-2010
Byggeledelse

For at sikre at arbejdet udføres, som det er projekteret, foretages der fagtilsyn i udførelsesfasen. Fagtilsynet omfatter følgende:

Planlægning af tilsynet iht. udarbejdede tidsplaner

Kvalitetssikring af egne projekter ved stikprøveudtagning

Udfyldelse af tilsynsplaner

Deltagelse i byggemøder og rapportering til byggeledelsen/bygherren

Medvirken ved aflevering

Indsamling af entreprenørens kvalitetssikringsdokumenter

 
 
Find information om: Byg guiden guide Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)