Bygningsreglementet

 
02-05-2010
Byggelovgivning

Et nyt bygningsreglement, BR08, trådte i kraft i februar 2008 og gælder for alt byggeri fra 1. august 2008

Et bygningsreglementet er et regelsæt, som i detaljer beskriver, hvordan et byggeri skal udføres, for at det er håndværksmæssigt korrekt og teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Bygningsreglementet er udformet på baggrund af Byggeloven § 6. Byggeloven er en såkaldt rammelov, som formulerer det overordnede formål med lovgivningen på byggeområdet. Bygningsreglementet konkretiserer Byggelovens krav. Kravene i Byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes tilfredsstillende med hensyn til brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Der er bl.a. krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktioner, indretning, materialevalg m.v.

Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet, som administrerer bygningsreglementet.

Hvilke hustyper gælder Bygningsreglement 2008 (BR08) for?

BR08 omfatter:

* Etageboligbyggeri.
* Tofamiliehuse, dvs. huse med to boliger, som er adskilt ved et vandret lejlighedsskel.
* Alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri, dvs. større lokaler til forretninger, kontorer, industri, værksteder og lager m.v., samt kirker, teatre, hoteller, sygehuse, fængsler, kaserner m.v.
* Garager, udhuse og andet såkaldt sekundært byggeri, der opføres i tilknytning til etageboliger og erhvervsbyggeri.
* Fritliggende enfamiliehuse.
* Helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, dvs. dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse og lign., hvor boligerne er adskilt ved lodret lejlighedsskel (mur/væg mellem boligerne svarer til skellet).
* Sommerhuse i sommerhusområder.
* Kolonihavehuse og campinghytter.
* Garager, carporte, udhuse, drivhuse og tilsvarende mindre bygninger, der opføres i tilknytning til fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse eller sommerhuse.

Hvilken type arbejde gælder BR08 for?

Du skal forholde dig til BR08, hvis du vil:

* Opføre et nyt hus.
* Lave en tilbygning til dit hus.
* Ombygge eller forandre dit hus.
* Ændre den måde, du benytter dit hus på, og hvis ændringen er væsentlig i forhold til Byggelovens eller reglementets bestemmelser. Hvis du f.eks. bor i en villa på landet og ønsker, at dit hus skal være bageri, vil det være en væsentlig ændring af husets indretning.
* Rive en bebyggelse ned.

Det er dig som bygherre, der har ansvaret for, at bygningsreglementet følges. Hvis du vil ændre måden, du bruger dit hus på, og er i tvivl om, hvorvidt det er en "væsentlig forandring", så det er omfattet af bygningsreglementet, kan du spørge teknisk forvaltning i din kommune. Eller checkBygningsreglementet

 
 
Find information om: guide Byggeri Byg guiden
(Hovedkategori: Viden om byggeri)