Bindingsværk

 
02-05-2010
B-byggeordbog

Bindingsværk er en bygningskonstruktion, som var almindelig byggeskik fra oldtiden og gennem middelalderen frem til omkring 1920. Rammer af tømmer, som udfyldes med murværk, lerklining, bulværk eller lignende. Bindingsværk udføres som regel i moduler, kaldet fag. Den typiske længde på et fag er i Danmark omkring 1,5 m (5’ fod). En normal husbredde er på 4,5 m (15’), men bredder på 6 m (20’) og 7,5 m (25’) forekommer også.

Bindingsværksbygninger kan opføres i op til syv stokværk, svarende til seks etager plus stuen; det er dog meget sjældent med fem eller flere stokværk.

 
 
Find information om: guide Byggeri Byg guiden
(Hovedkategori: Byggeordbog)