ABR 89

 
05-05-2010
Lovgivning

Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, oktober 89, (ABR 89) er udarbejdet med henblik på teknisk rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsområdet. ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

 
 
Find information om: guiden guide Byggeri Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)