7) Aflevering og drift

 
20-02-2011
Byggevejledning

Når byggearbejdet er færdigt, sker der en afleveringsforretning. Her bliver fejl og mangler noteret, og man aftaler, hvordan og hvornår de skal udbedres.

På samme måde bliver der foretaget en 1 års- og en 5 års gennemgang efter henholdsvis 1 og 5 år fra afleveringen.

Virksomheden får overdraget tegninger og beskrivelser af bygningen af projektlederen. Desuden overdrages manualer for, hvordan lokaler og anlæg skal vedligeholdes.

Nu er bygningen klar til at blive taget i brug som arbejdsplads.

Det er først her, man kan konstatere, om arbejdsmiljøkravene har været de rigtige, og om de er blevet opfyldt godt nok. Det opdager man både i den daglige drift, og når lokaler og tekniske anlæg skal rengøres, efterses og vedligeholdes. Hvis ikke kravene har givet de ønskede resultater, er det vigtigt at diskutere,
hvad man kan gøre for at afhjælpe manglerne.

 
 
Find information om: guiden guide Byggeri Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)