4) Projekteringen

 
20-02-2011
Byggevejledning

Når bygherren har valgt et af forslagene, går de projekterende, typisk et arkitekt- og ingeniørfirma, i gang. De laver tegninger, beregninger og tekniske beskrivelser af bygningen. Bygningens overordnede funktioner er allerede lagt fast i byggeprogrammet.

Nu handler det om, hvilke konstruktioner, materialer og tekniske løsninger, der skal bruges. Desuden beregner de projekterende prisen for byggearbejdet og lægger en tidsplan for projektet.

Resultatet af projekteringen er et detaljeret udbudsmateriale, der beskriver byggeopgaven i tekst og tegninger.

Det er vigtig at udbudsmaterialet er så detaljeret, at ekstra arbejder bliver holdt på et minimum. Erfaringsmæssigt er ekstra arbejder langt dyrere end det arbejder som har været i udbud. Dette skyldes selvfølgelig at udbud er i konkurrence, mens ekstra arbejder ikke er det.

 
 
Find information om: Byggeri Byg guiden guide
(Hovedkategori: Viden om byggeri)