2) Byggeprogram

 
20-02-2011
Byggevejledning

Noget af det første man skal lave når man har gang i noget byggeri er et byggeprogram.

Et byggepragram er et katalog over bygherrens detaljerede krav til bygningens
funktioner. Byggeprogrammet benyttes som udgangspunkt
til projektforslaget. Desuden udarbejdes der overslag over byggeudgifter og tidsplan.

Bygherren skal udarbejde byggeprogrammet. Det skal detaljeret afklare og formulere de krav og ønsker, som bygherren og brugerne har defineret.

Det kræver blandt andet fortegnelser over, hvor mange der skal arbejde med hvilke opgaver i hvilke rum. Hvilke faggrupper og brugere skal benytte lokalerne? Hvilke og hvor store rum er der behov for? Der skal også tages stilling til, om særlige rum skal ligge tæt på hinanden, samt hvordan man bedst kommer rundt mellem bygningens forskellige funktioner.

Hertil kommer krav og ønsker til adgangsforhold, parkering og udearealer. Og hvordan skal en ny bygning vende i forhold til sol og vind? Kravene i byggeprogrammet omfatter også f.eks. indeklima, belysning, akustik, tekniske installationer, indretning af arbejdspladser fremtidig drift og vedligeholdelse.

Byggeprogrammet, der er et af de vigtigste dokumenter i en byggesag, og det bør derfor udarbejdes med sagkyndig bistand. Såfremt bygherren ikke råder over den fornødne ekspertise, så bør han anskaffe en ekspert, f.eks. en ingeniør.

Byggeprogrammet er udgangspunkt for det videre arbejde med forslag og projekt. Byggeprogrammet kan desuden udgøre en væsentlig del af grundlaget for udbud af projekteringsarbejdet, udbud i totalentreprise eller for en aftale om udvidet samarbejde, herunder partnering, mellem byggesagens parter. Endelig kan byggeprogrammet udgøre grundlaget for ansøgning om bevilling til byggeriet, eventuelt kun projekteringsbevilling.

Til at kvalificere dette arbejde, kan man gennemføre funktionsanalyser
af arbejdsgange og aktiviteter. Desuden kan man støtte sig til erfaringer fra lignende byggerier. Udover krav til bygningens funktion, består byggeprogrammet
desuden af en beskrivelse af projektets økonomi og tidsplan.

Hvem er aktører?

Byggeprogrammet udarbejdes af en projektgruppe, som typisk består af:
- Medarbejderrepræsentanter fra de forskellige faggrupper, der skal arbejde i
de nye rammer.

- Sikkerhedsorganisationen

- Bygherre

- Bygherrerådgiver

- Eksterne rådgivere

- Teknisk afdeling

 
 
Find information om: guiden guide Byg Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)