2.2) Formålet med byggeprogrammet

 
20-02-2011
Byggevejledning

Byggeprogrammet danner udgangspunkt for forslag og projekt, men kan også udgøre en væsentlig del af grundlaget for ansøgning om bevilling og for udbud af både rådgivning og udførelse.

Byggeprogrammet omfatter byggeopgavens forudsætninger og bygherrens krav og ønsker til byggeriets omfang, funktion, arkitektur, teknisk og miljømæssig kvalitet, drift og vedligehold samt oplysninger om byggeopgavens økonomiske forudsætninger og tidsplan.

Byggeprogrammet skal udgøre grundlaget for udarbejdelse af forslag og projekt, og dets indhold og detaljering har stor betydning for kravene til og rammen for byggeriet. Byggeprogrammet skal derfor være gennemarbejdet, og bygherrens krav og ønsker skal være sammenholdt med de økonomiske forudsætninger.

De største dispositioner af økonomisk betydning for byggesagen træffes i forbindelse med programmeringen. Organiseringen og gennemførelsen af byggeprogramarbejdet er derfor en af bygherrens vigtigste opgaver.

 
 
Find information om: guide guiden Byggeri Byg
(Hovedkategori: Viden om byggeri)